team1

James Millard

Engineer

Gerrad Jorge

Engineer
team4

Polard Andrew

Engineer
bg3 1

Čistenie a dezinfekcia filtra

Vnútornej jednotky a prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

bg6 2

Skontrolovanie množstva chladiva

Meranie tlaku v systéme a kontrola trojcestného ventilu klimatizácie

bg09

Kontrola elektrickej časti

Klimatizačnej jednotky a diagnostika prípadnej poruchy

Čistenie a dezinfekcia filtra

Vnútornej jednotky a prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

Skontrolovanie množstva chladiva

Meranie tlaku v systéme a kontrola trojcestného ventilu klimatizácie

Kontrola elektrickej časti

Klimatizačnej jednotky a diagnostika prípadnej poruchy

team1

James Millard

Engineer

Gerrad Jorge

Engineer
team4

Polard Andrew

Engineer