Service Grid

bg3 1

Čistenie a dezinfekcia filtra

Vnútornej jednotky a prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

bg6 2

Skontrolovanie množstva chladiva

Meranie tlaku v systéme a kontrola trojcestného ventilu klimatizácie

bg09

Kontrola elektrickej časti

Klimatizačnej jednotky a diagnostika prípadnej poruchy